Αυτός ο πίνακας παρουσιάζει τους όρους των ταχυτήτων του ανέμου. Η πρώτη στήλη είναι περιγραφική. Η δεύτερη στήλη είναι δύναμη σε beaufort. Η τρίτη και τέταρτη στήλη είναι οι ταχύτητες ανέμου με μονάδες kt και km / h.

 

Περιγραφή

 

Beaufort
Force(F)
Ταχύτητα του Αέρα
Άπνοια 0 < 1 kt < 2 km/h
Πολύ ασθενής 1 1 – 3 kt 2 – 6 km/h
2 4 – 6 kt 7 – 12 km/h
Σχεδόν Μέτριος 3 7 – 10 kt 13 – 19 km/h
4 11 – 16 kt 20 – 30 km/h
Μέτριος 5 17 – 21 kt 31 – 40 km/h
Ισχυρός 6 22 – 27 kt 41 – 51 km/h
7 28 – 33 kt 52 – 62 km/h
Θυελλώδης 8 34 – 40 kt 63 – 75 km/h
9 41 – 47 kt 76 – 87 km/h
Θύελλα 10 48 – 55 kt 88 – 103 km/h
11 56 – 63 kt 104 – 117 km/h
Τυφώνας 12 >= 64 kt >= 118 km/h
Περιγραφή

 

Beaufort
Force(F)
Ταχύτητα του Αέρα