ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
1) Στο πρόγραμμα προνομίων του καταστήματος έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν όλοι οι πελάτες του καταστήματος (στο εξής
μέλη ή μέλος)
2) Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή να εκχωρηθεί απο το Μέλος σε οποιοδήποτε
τρίτο άτομο
3) Yπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι ο Αντώνιος Μεϊμάρογλου
4) Η ενημέρωση των μελών για τις προσφορές που δίδονται με την συλλογή πόντων στο κατάστημα γίνεται εντός του
καταστήματος ή με δημοσίευση σε ηλεκτρονικά μέσα. Το κατάστημα έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να διαφοροποιήσει
τους όρους και τις συνθήκες του προγράμματος πόντων χωρίς πρότερη ενημέρωση των μελών της.
5) Η επικύρωση του Μέλους, γίνεται με την παραλαβή της μόνιμης αριθμημένης κάρτας και με την υπογραφή του παρόντος.
6) Τα μέλη δικαιούνται να εξαργυρώσουν το ΔΩΡΟ τους μόνο εφόσον έχουν συμπληρώσει τους απαραίτητους πόντους
7) Καθώς η επεξεργασία των δεδομένων του μέλους είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης, με τη συμπλήρωση και
υπογραφή της έγγραφης αίτησης εγγραφής στο Πρόγραμμα πόντων, ο πελάτης παρέχει αυτοδίκαια την συναίνεσή του
σύμφωνα με το Ν. 2472/97 και τον κοινοτικό νόμο Ε.Ε. 2016/679 (27/4/2016)για τη χρήση και επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν, αποκλειστικά για τον σκοπό του Προγράμματος πόντων και δεν διαβιβάζει τα
προσωπικά δεδομένα σε τρίτους εκτός από τους σκοπούς που περιγράφονται στο άρθρο 9.
8) Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή τα Μέλη έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και ενημέρωσης,
αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων τους, διαγραφής των δεδομένων τους, καθώς και στην φορητότητα
των δεδομένων τους βάσει του άρθρου 16,17 του κοινοτικού Ν. 2016/679 για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Το
σχετικό αίτημα γίνεται με αποστολή email από το email που δήλωσε το μέλος προς το email της επιχείρησης Blue Secret
9) Τα προσωπικά δεδομένα των μελών διατηρούνται από την επιχείρηση για όσο διάστημα το μέλος χρησιμοποιεί την κάρτα
μέλους. Εάν το μέλος δεν κάνει συναλλαγές για πάνω από 12 μήνες, τότε τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται, ενώ στην
συνέχεια τα δεδομένα των συναλλαγών του παραμένουν ανώνυμα για στατιστικούς λόγους
10) Τα προσωπικά δεδομένα των μελών αποθηκεύονται σε ασφαλή βάση δεδομένων που ελέγχει η επιχείρηση και βρίσκεται
στην έδρα της ή σε διακομιστή εντός Ευρώπης & ενδεχομένως (αν δεχθείτε να λαμβάνετε sms) να διαβιβαστούν σε εταιρία
αποστολής sms που βρίσκεται στην Ελλάδα η οποία εγγυάται την εχεμύθεια & ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων
11) Πως μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία/διαμαρτυρία σχετικα με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων

 Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο επεξεργασίας
 Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία
μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115
23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

□ Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικά sms για τους σκοπούς του προγράμματος πόντων
□ Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικά email για τους σκοπούς του προγράμματος πόντων